ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie k.lach@op.pl +48 693 022 528

Gloria in excelsis Deo!

Drodzy Przyjaciele fundacji

Niech Ten, co kiedyś narodził się w Betlejem, 

z mocą rodzi się w życiu każdego z nas!

Niech łaska Bożego Wcielenia wpisze się głęboko w nasze serca 

i mocą wiary wprowadzi w Nowy Rok 2019!

Prezes Fundacji wraz z członkami Rady fundacji