ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie k.lach@op.pl +48 693 022 528

Galerie

Początki...

Takie były początki działalności...

2008
2009
2010
2011
Sanktuaria Europy 2012

Wyjazd sympatyków i podopiecznych fundacji do kilku europejskich sanktuariów maryjnych...