ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie k.lach@op.pl +48 693 022 528

Galerie

2007
2008
Ojców 28 – 30 lipca 2009 r.

Wyjazd do Ojcowa - itegracja

KAC w Ojcowie 16.09.2010 r.

wyjazd rekreacyjno-zdrowotny do Ojcowa 16.09.2010 r.

Barwy Jury - 2011

Sympatycy fundacji w plenerach Jury Krakowsko-Częstochowskiej

2012