ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie k.lach@op.pl +48 693 022 528

Galerie

2007
2008
2009
2010
Pamiętamy o powodzianach...

Kolejne dostawy pomocy powodzianom 20-09-2011

OJCÓW 2012

Wyjazd dla dzieci i młodzieży do Ojcowa w 2012