ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie k.lach@op.pl +48 693 022 528

Wsparcie

Widzieć, kochać, działać!

KAŻDY NOWY ROK – TO NOWE WYZWANIA

Fundacja przyjmuje darowizny pieniężne oraz dary rzeczowe z przeznaczeniem na działalność statutową! Tu możesz pobrać druki wpłaty:

    52KB    Blankiet wpłaty.             32KB    Bankowe polecenie przelewu.
    377KB    Blankiet wpłaty.             94KB    Bankowe polecenie przelewu.

FUNDACJA POMOCY UBOGIM ŚW. RITY Z CASCIA
ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie
Nr KRS 0000287488
Bank PEKAO SA     Numer Konta 20 1240 4911 1111 0000 5328 0758
1 % - Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego