ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie k.lach@op.pl +48 693 022 528

Wstęp

Fundacja Pomocy Ubogim św. Rity z Cascia

     Już w 2005 roku grupa ludzi dobrej woli współpracująca z Arcybiskupim Komitetem Wsparcia Bezrobotnych Archidiecezji Częstochowskiej na terenie Zagłębia, a głównie Ziemi Zawierciańskiej, dostrzegła konieczność zorganizowania się. Szczególnym wyzwaniem dla nas byli liczni młodzi ludzie bez pracy, choć niejednokrotnie z dużym wykształceniem, dlatego powołaliśmy Młodzieżowy Klub Pracy „Razem”. Kontakty z wieloma instytucjami i organizacjami, pokazały szeroki wachlarz możliwości realizacji programów własnych oraz UE. Wielość zadań, a z drugiej strony wielość osób, które mogły by z tego skorzystać, przekonały nas do konieczności lepszego zorganizowania się. Dysponując bardzo skromnymi środkami, a tylko dzięki niezwykłemu oddaniu służbie ubogim i otwartości na ich różnorakie problemy, udało się wiele dokonać! Stwierdziliśmy, że niemożliwe lub bardzo trudne do wykonania jest coś tylko do momentu podjęcia tego wyzwania, a przy zespole nawet kilku osób, które się rozumieją i uzupełniają, można „góry przenosić”.

Być może kulminacyjnym punktem było zapoznanie się z życiem i działaniem św. Rity z Cascia (XIV w., Umbria, Włochy), która potrafiła pojednać zwaśnione rody, skutecznie pomóc najbiedniejszym, nieporadnym, samotnym, opuszczony i załamanym. Jej wielka popularność, aż po dzień dzisiejszy, jest wystarczającym dowodem aktualności słów Jezusa: „Ubogich zawsze mieć będziecie”. Wielość organizacyjnych spotkań, dyskusji i kilka prób rejestracji Fundacji dało wreszcie efekt. Powstaliśmy! Dnia 14 października 2007 roku powstała Fundacja Pomocy Ubogim św. Rity z Cascia.

To, że dziś cieszymy się może skromnymi, ale jednak efektami np.: w ciągu roku 20 młodych ludzi wyszło z bezrobocia, dzieci „z ulicy” mogły wyjechać na wakacyjny wypoczynek, finalizujemy powstanie spółdzielni socjalnej, że wypracowaliśmy własne metody i ścieżki rehabilitacji człowieka długotrwale bezrobotnego, inauguracja działań świetlicy środowiskowej – jest wynikiem pracy wolontariuszy, którzy z oddaniem poświęcają swój czas by pomagać innym.

Potrzeb mamy wiele, zadań jeszcze więcej, pomysłów zaś najwięcej. Oby dotychczasowa współpraca z UM, Starostwem, PUP, Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Towarzystwem Altum, Towarzystwem św. Brata Alberta, Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos , AKWB, Caritas – dalej się rozwijała i przynosiła wymierne efekty.

Adresatami naszymi są ubodzy w szeroki tego słowa znaczeniu, to jest zarówno materialnie jak i duchowo. W planach naszych działań jest np: prowadzenie domów dla bezdomnych, działania skierowane na obszary wiejskie – począwszy od szkoleń, nauki jazy, pomoc w organizowaniu gospodarstw agroturystycznych – zwłaszcza, że działamy na obszarze Jury Krakowsko – Częstochowskiej,

Pewnym zagrożeniem albo raczej ograniczeniem jest sytuacja beniaminka na rynku usług społecznych, choć z drugiej strony stanowi też wartość przy budowaniu własnych koncepcji i rozwiązań w tym zakresie, czego już doświadczyliśmy.