ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie k.lach@op.pl +48 693 022 528

Organy fundacji

 

FUNDATOR

Ks. Henryk Kowalski  

 

RADA FUNDACJI

ZARZĄD FUNDACJI

Przewodniczący Rady:

ks. prałat Henryk Kowalski  

Członkowie Rady Fundacji:

Mariola Opiekulska

Jarosław Wesołowski

Prezes Fundacji:

Krystyna Lach