ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie k.lach@op.pl +48 693 022 528

Galerie

2007
Festyn 2008

Zbieranie datków na działalność statutową fundacji

2009
2010
2011
OJCÓW 2012

Wyjazd dla dzieci i młodzieży do Ojcowa w 2012